• ikon
  Pernille Bundgaard Jensen den 06-03-2015
  Kære Forældre

  Efter en lang proces i forbindelse med hvordan den fremtidige struktur på skole- og dagtilbudsområdet skal se ud i Hjørring Kommune, har byrådet nu truffet den endelige beslutning.
  De næste måneder begynder arbejdet med at føre beslutningerne ud i livet. Vi ønsker med dette brev at give Jer som forældre mest mulig information om det arbejde - både om, hvad der kommer til at ske hvornår, hvordan det kommer til at foregå, og hvem der gør hvad hvornår.
  Det vil komme til at betyde flere ændringer fra d. 1. august 2015, blandt andet, at en del børn skal skifte skole, da der er skoler, der lukker, og nye skoler bliver etableret.
  I Hjørring by betyder det, at det enkelte barns adresse afgør, hvilket af de to nye skoledistrikter barnet hører til. Og da hvert skoledistrikt har flere undervisningssteder - det vil sige skoler - må alle forældre i de to skoledistrikter være forberedte på et skoleskift i forbindelse med det kommende skoleår.
  Samtidig bliver de nuværende ni skoledistrikter i kommunen til seks skoledistrikter, og dermed vil der også komme nye skoleledere flere steder og nye skolebestyrelser på skolerne i Hjørring by.
  Det er den enkelte skoledistriktsleders opgave og ansvar at danne de nye klasser på de enkelte skoler og dermed også for skoleåret 2015/16. Vi forventer, at navnene på de nye skoledistriktsledere er på plads i begyndelsen af marts, og d. 1. april forventer vi, at de nye ledelser er klar til at tage over.
  Omkring d. 20. april er det besluttet, hvilke lærere og pædagoger og øvrige medarbejdere der kommer til at arbejde i hvilket skoledistrikt.
  Derefter begynder den enkelte skoledistriktsleder i samarbejde med skolelederne at danne de nye klasser på den enkelte skole. Det er planen, at I som forældre senest 1. maj 2015 får information om, hvor jeres barn/børn skal gå i skole fra august 2015.
  På forhånd ligger det fast, at Hjørring Ungdomscenter pr. 1. august 2015 flytter ind på Holmegårdskolen og fortsætter uændret, både hvad angår ledelse og bestyrelse. Hjørring Specialskole bliver organiseret som en selvstændig skole med adresse på Holmegårdskolen fra 1. august 2015. De enkelte specialklasserækker får lokaler fordelt på de fire undervisningssteder i Hjørring by: Højene, Lundergård, Muldbjerg og Bagterp.
  I uge 11 sendes der indskrivningsmateriale til de forældre, som har børn, der skal indskrives i skole. Indskrivning til skole sker i forhold til de nye skoler og skoledistrikter pr. 1. august 2015.

 • ikon
  Trine Leenskjold Gru den 25-02-2015
  Tilmelding til 7. kl. på Sindal Skole.

  Kære elever og forældre i 6. kl.
  Hermed tilmeldingssedlen til 7. kl. på Sindal Skole.
  Sedlen skal afleveres til jeres dansklærere eller Sindal skole senest d. 15. marts.
  venlig hilsen
  Trine Leenskjold
   
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen